Sustabdytos pašalpos!

Vaikiškų pašalpų Residential Group patikrinimai ir jų reikšmė.

 

Pastaruoju metu visi gaunantys Child Benefit (vaikiškas pašalpas) asmenys sulaukė arba sulauks Residential Group patikrinimų, kuriuose bus prašoma įrodyti, pateikti informaciją apie asmenų, gaunančių pašalpas, pragyvenimą ir darbą šioje šalyje (UK).

Prašomi pateikti dokumentai neturi būti senesni nei 3 mėnesių..Turi būti siunčiami 2 dokumentai iš šio sąrašo:  Council tax sąskaita, dujų, elektros, vandens apmokėjimai, banko pažymos. Šiuos dokumentus žmonės surenka lengvai.

Problemos, su kuriomis susiduria asmenys, yra tokios: vaiko pragyvenimo šalyje įrodymas –  vaiko GP registracija, skiepų knygelė Health Book, laiškas iš mokyklos arba iš darželio, taip pat ne senesni nei 3 mėnesių. Problema iškyla tada, kai, tarkim, vaikui 8 mėnesiai: GP registracijos įrodymas netinka, nes jis jau viršija 3 mėnesius , Skiepų kortelė netinka, nes paskutinis skiepas vaikui yra daromas 3 mėnesių, ir į darželį vaikas turbūt dar neina.

Toliau papildomai 80% žmonių, gaunančių pašalpas, gauna ir papildomą formą, kurioje prašoma pateikti visus darbo duomenis, adresus, klientus, sąskaitas ir t.t.

Jeigu žmogus dirba kaip PAYE (dirbantis su kontraktu su algolapiais), jam užtenka surašyti  visą informaciją, nuo kada jis čia UK, visas kompanijas, kuriose jis dirbo, datos, paskutiniai algolapiai, banko pažymos.

Jeigu žmogus dirba kaip self- employed (laisvai  samdomas darbuotojas), tada jis turi pateikti: visas sąskaitas nuo 2014 m. balandzio (klientų vardai, adresai, telefonai), laisvai samdomo darbuotojo registracijos patvirtinimą, tai yra laišką iš revenue, parodantį, kad jis yra užsiregistravęs darbui kaip laisvai samdomas darbuotojas. Jeigu žmogus dirba kaip laisvai samdomas darbuotojas ir jam nuskaičiuojamas CIS mokestis, turi pateikti CIS mėnesinius nuskaičiavimus ir registracijos patvirtinimą, taip pat laisvai samdomo darbuotojo sąskaitą, tai yra mokestį už nacionalinį draudimą (National Insurance), ir banko pažymas.

Nepateikus visų duomenų arba pateikus duomenis, kurie jau senesni nei 3 mėnesių, visos vaikiškos pašalpos, įskaitant ir Child Tax credits (Vaiko mokesčių kreditus), yra sustabdomos.

Jei iškyla daugiau klausimų arba jums reikia pagalbos šiuo ar kitais pašalpų klausimais, prašome kreiptis: Baltija Consultancy Limited  01708511813, 07842232156. El. paštas: info@baltijaconsultancylimited.co.uk

http://www.baltijaconsultancylimited.co.uk/

 

info@marytekairyte.co.uk

Facebook Messeger:

Marytė Kairytė

Print | Sitemap
2008 - 2023© E: info@vertejailondone.com www.vertejai-londone.com, Facebook Messenger Marytė Kairytė