Santuoka Anglijoje

 Jūs galite susituokti arba sudaryti civilinę partnerystę Jungtinėje Karalystėje (Register Office) jeigu: jūs esate 16 metų amžiaus arba vyresni, jums niekas netrukdo tuoktis arba sudaryti civilinę partnerystę (esate nevedęs/netekėjusi, išsiskyręs/išsiskyrusi arba esate našlys/našlė), jūsų nesieja giminystės ryšiai, jums reikia tėvų arba globėjų sutikimo, jeigu jūs esate jaunesni nei 18 metų. Rasti vietinį metrikacijos skysių:  Registry Office

 

2. Dokumentai, kuriuos reikia pristatyti registracijos biurui (Register Office) 

!!!Jeigu bet kurie pateikiami dokumentai yra ne anglų kalba, patvirtintas vertimas į anglų kalbą taip pat turi būti pateiktas.

Legalius tvirtintus vertimus atlieka Marytė Kairytė, E: info@marytekairyte.co.uk, www.marytekairyte.co.uk

Vykstant į registracijos biurą, turite pasiimti jūsų vardą, pavardę, amžių ir tautybę įrodančius dokumentus, pvz., savo:

 • pasą

 • gimimo liudijimą

 • vairuotojo pažymėjimą

 • nacionalinę asmens tapatybės kortelę

 • dokumentą, nurodantį jūsų imigracijos statusą

  Jūs turėtumėte pateikti bent 2 iš išvardytų dokumentų.

Taip pat registratoriui turėsite pateikti dokumentą, kuriame būtų nurodytas jūsų adresas, pvz., vairuotojo pažymėjimą arba vieną iš žemiau nurodytų dokumentų, kurie negali būti senesni, negu 3 mėnesių:

 • sąskaitą už dujas, vandenį arba elektrą

 • banko išrašą

 • nuosavybės mokesčio sąskaitą

Kiekvienas turėsite sumokėti mokestį, kurio suma yra 35 GBP, kai atvyksite į registracijos biurą dėl pranešimo pateikimo.

Jeigu jūs esate išsiskyręs/išsiskyrusi arba esate našlys/našlė

Jeigu buvote anksčiau susituokę ar sudarę civilinę partnerystę, jums reikės:

 • ištuokos liudijimo (jei lietuviškas reikia legalaus vertimo) 
 • jūsų ankstesnio partnerio mirties liudijimo (jei lietuviškas reikia legalaus vertimo) 

3. Jeigu esate užsienio valstybės pilietis (-ė)

 • Susisiekite su vietos registracijos biuru dėl susitikimo laiko paskyrimo.

  Jums reikia vizos, kad galėtumėte atvykti į JK susituokti arba sudaryti civilinę partnerystę, jeigu esate iš šalies, kuri nepriklauso Europos ekonominei erdvei (EEE) arba esate iš Šveicarijos, ir jums taikoma imigracijos kontrolė.

  Kai atvyksite į JK (arba jeigu jau esate JK), jūs ir jūsų partneris turi pateikti pranešimą paskirtajame registracijos biure ne vėliau kaip prieš 16 dienų, jeigu vienas iš jūsų yra iš šalies, kuri nepriklauso Europos ekonominei erdvei (EEE) arba esate iš Šveicarijos, ir jums taikoma imigracijos kontrolė.

 • Gaukite vizą, jeigu esate ne JK

 • Paraiškos procesas skiriasi priklausomai nuo jūsų partnerio aplinkybių.

Jeigu jūsų partneris yra iš JK arba yra įsikūręs JK:

 • Kreipkitės dėl vizos įsikūrusio asmens šeimos nariui, jeigu ketinate pasilikti JK ilgiau negu 6 mėnesius.

 • Kreipkitės dėl lankytojo, atvykstančio dėl su santuokos sudarymo, vizos, jeigu planuojate pasilikti JK trumpiau negu 6 mėnesius,

 • Jeigu jūsų partneris yra iš šalies, nepriklausančios EEE (išskyrus JK) arba iš Šveicarijos.

 • Jeigu jūsų partneris yra nuolatinis JK gyventojas (t.y. turi dokumentus, patvirtinančius leidimą gyventi nuolat), jūs galite kreiptis dėl vizos įsikūrusio asmens šeimos nariui.

 • Jeigu jūsų partneris nėra nuolatinis JK gyventojas, jūs galite kreiptis dėl EEE leidimo šeimos nariui lydėti savo partnerį JK arba prisijungti prie savo partnerio JK. Dažniausiai, jums reikės įrodyti, kad jūs ir jūsų partneris kartu gyvenote bent 2 metus.

 • Jeigu jūsų partneris yra ne iš JK, Šveicarijos arba EEE, ir nėra įsikūręs JK,

 • Kreipkitės dėl lankytojo, atvykstančio dėl santuokos sudarymo, vizos. Jums reikės išvykti iš JK per 6 mėnesius.

 

info@marytekairyte.co.uk

Facebook Messeger:

Marytė Kairytė

Print | Sitemap
2008 - 2023© E: info@vertejailondone.com www.vertejai-londone.com, Facebook Messenger Marytė Kairytė