Gyvenamosios vietos deklaravimas

Bendra informacija

!!!!Pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykstantys iš Lietuvos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, per 7 darbo dienas iki išvykimo privalo asmeniškai deklaruoti savo išvykimą. Nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai ar globėjai.

Jeigu Jūs iš Lietuvos išvykote trumpesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau Jungtinėje Karalystėje likote gyventi ilgesnį laiką, savo išvykimą galite deklaruoti ir per ambasadą.

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimas

Išvykstantys iš Lietuvos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui ar jau išvykę Lietuvos komercinių bankų internetinės bankininkystės vartotojai, taip pat LR piliečiai, turintys naujo pavyzdžio Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę su aktyviu e-parašu ir prie kompiuterio prijungtu kortelių skaitytuvu, išvykimą iš Lietuvos gali deklaruoti internetu, saugiai prisijungę prie Elektroninių valdžios vartų („Paslaugos gyventojams/ Gyvenamosios vietos deklaracijos“).

SVARBU:

Skiltyje „Numatoma gyvenamoji vieta užsienyje“ nurodykite „Jungtinė Karalystė“. 

Deklaruojant išvykimą iš Lietuvos per ambasadą dokumentai pateikiami asmeniškai atvykus lankytojų priėmimo valandomis, iš anksto užsiregistruoti priėmimui nereikia.

Atvykę į ambasadą eilių valdymo sistemos terminale spauskite „Kiti klausimai“.

Reikalingi dokumentai

Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė

Užpildyta Gyvenamosios vietos deklaracija (gali būti užpildoma ir ambasadoje)

SVARBU:   

Pagal Lietuvos teisę nepilnamečių vaikų nuolatine gyvenamąja vieta laikoma jų tėvų ar globėjų (rūpintojų) nuolatinė gyvenamoji vieta, todėl jeigu kartu su Jumis Jungtinėje Karalystėje gyvena ir nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis, kurio išvykimas iš Lietuvos nėra deklaruotas, jo vardu turės būti pateikta atskira deklaracija. Kartu su deklaracija reikia pateikti ir nepilnamečio LR pasą ar asmens tapatybės kortelę. Jeigu nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis liko gyventi Lietuvoje, reikės pateikti raštišką paaiškinimą apie tai, kur vaikas gyvena ir kas jį globoja.

 

info@marytekairyte.co.uk

Facebook Messeger:

Marytė Kairytė

Print | Sitemap
2008 - 2023© E: info@vertejailondone.com www.vertejai-londone.com, Facebook Messenger Marytė Kairytė